Meny

Barngrupperna

Vi har ett mycket bra samarbete mellan alla avdelningar på förskolan. Det är bra att vi pedagoger lär känna alla barn och att alla barn lär känna alla pedagoger. När vi känner varandra så kan vi hjälpas åt mellan avdelningarna på ett bra och pedagogiskt sätt.

Barn kan gästa en annan avdelning för att få annan och ny lekinspiration och träffa nya kompisar. Barn lär ”bäst” genom att lära av varandra. De äldre barnen kan få växa och vara goda förebilder, känna att man klarar och kan visa de som är yngre. De yngre får ny näring till leken och lär sig samarbeta genom att uppleva de äldre barnens lekar och lekregler. Genom att gästa som yngre barn så lär man sig hur den äldre avdelningen fungerar på ett bra sätt inför att man en dag ska börja där.

Det är inte bara barnen som gästar, vi pedagoger kan lika gärna vara gästfröknar på annan avdelning, för att dagen ska bli den bästa för alla på hela förskolan. Vi har inte vår planeringstid schemalagd, dvs. att vi inte tar vår planeringstid från barnen genom att öka på barnantalet per pedagog under dagarna. Vi ser alltid över och planerar upp antal barn och pedagoger och hur fördelningarna ska se ut på hela förskolan varje dag. Vi hjälps alla åt för att få en jämn barn och pedagogfördelning på våra avdelningar. På det här sättet omges barnen av välkända pedagoger, vi behåller tryggheten i grupperna och vi får vår planeringstid när det utrymmet finns för alla på förskolan.

Vi har två avdelningar med barn i åldrarna ett till tre år och en avdelning med barn i åldrarna tre till sex år. Att alla barn och föräldrar ska vara trygga på förskolan är otroligt viktigt och det genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har en tanke och en plan från att ett barn börjar på förskolan tills att det slutar hos oss. När ett barn börjar ny hos oss så börjar det i en mindre grupp, en inskolningsgrupp på någon av våra ett till tre årsavdelningar. Vi kallar den lilla gruppen för Mini. På Mini får barnet i sin egen takt komma in i avdelningens rutiner, miljö inomhus och utomhus, lekmaterial, verksamheten, övriga pedagoger och barn m.m. utan att det påverkar den övriga gruppen på avdelningen. När barnet har bekantat sig och blivit trygg med alla dessa nya moment och inslag så gör vi en långsam övergång till ordinarie gruppen på avdelningen. Vi arbetar likadant med barnet när det är tid att börja på den äldre avdelningen.