Meny

Förskolan Tessinen

Förskolan Tessinen bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna ett till och med det år barnet fyller sex. Förskolan ligger på Värtavägen 26 på Östermalm, alldeles i närheten av Tessinparken.

Förskolan består av tre avdelningar, Månen, Solen och Pluto. På avdelningarna Månen och Solen är barnen i åldrarna ett till tre år och på avdelningen Pluto är barnen i åldrarna tre till sex år.

Förskolans lokaler är ljusa och trevliga med en tillhörande utomhusgård. Förskolans öppettider och personalens scheman regleras allt efter barnens vistelsetider. Förskolan har idag öppet 7.30–17.30. Personaltätast på förskolan är det mellan klockan 8.45–15.30. Förskolan har egen kock och lokalen städas varje dag.

Verksamheten präglas av ett stort och uttalat samarbete både internt på Tessinen samt med ”systerförskolan” Växthuset på Storgatan 16. Samarbete sker vid sjukdom samt under jul och sommar. Detta har skapat en Vi-känsla inom enheten och ger barnen en chans att lära känna barn och pedagoger från både andra avdelningar på sin förskola och från den andra förskolan. Under jul och sommar varierar vi lokaler beroende på när det är storstädning, golv vård och eventuell renoveringar av lokalerna.