Meny

Förskolan Växthuset

Förskolan Växthuset bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna ett till och med det år barnet fyller sex. Förskolan ligger på Brahegatan 45 på Östermalm.

Förskolan består av två avdelningar, Juvelen och Piraten. På avdelningarna Juvelen är barnen i åldrarna ett till tre år och på avdelningen Piraten är barnen i åldrarna tre till sex år.

Förskolans lokaler är ljusa och trevliga med en större tillhörande utomhusgård. Förskolans öppettider och personalens scheman regleras allt efter barnens vistelsetider. Förskolan har idag öppet 7.30–17.15. Personaltätast på förskolan är det mellan klockan 8.45–15.30. Förskolan har egen kock och lokalen städas varje dag.

Verksamheten präglas av ett stort och uttalat samarbete både internt på Växthuset samt med ”systerförskolan” Tessinen på Värtavägen 26. Samarbete sker vid sjukdom samt under jul och sommar. Detta har skapat en Vi-känsla inom enheten och ger barnen en chans att lära känna barn och pedagoger från både andra avdelningar på sin förskola och från den andra förskolan. Under jul och sommar varierar vi lokaler beroende på när det är storstädning, golv vård och eventuell renoveringar av lokalerna.