Meny

Lek och aktivitetsgrupper

Vi arbetar under hela dagen med barnen indelade i mindre grupper. Morgonsamlingen och lunchsamlingen är den enda stunden under dagen då alla barnen och pedagoger är tillsammans på avdelningen. När barnen kommer på morgonen samt efter vilorna så får barnen välja själva till vilket område som de vill gå och vad de vill göra. Efter morgonsamlingen samt till mellanmålet så har pedagogerna på avdelningen delat in barnen i olika grupper.

Barnsammansättning i de rörliga grupperna varierar utifrån de olika intresse och utvecklingsområden som barnet har. Naturgrupper och rörelsegrupper är fasta grupper och där är barnen åldersindelade.

Alla barn ska ha varit ute en gång om dagen, så de grupper som är inne på förmiddagen är ute på eftermiddagen och tvärt om. Genom att barnen är utspridda på avdelningen i mindre grupper samt att de är inne och ute i omgångar så minskar vi smittspridning av infektioner, ljudnivån sänks samt att tempot runt barnen blir lugnare.

När barnen är i de mindre grupperna så kan vi pedagoger lättare se varje barn, se vad de behöver stöd, hjälp och uppmuntran i. Barnen kan även lättare se varandra och könsroller och åldersgrupper suddas ut. Barnen gör på det här sättet ett val av aktivitet istället för val av kamrat. Genom att arbeta i små grupper så blir barnens positiva sidor mer framträdande och de svårigheter som de ev. brottas med kan de göra utan att det blir så utmärkande i gruppen.
Det blir väldigt tydligt för barnen vilken pedagog som de kan vända sig till när de söker trygghet och hjälp. Ljudnivån i grupperna blir lägre och alla kan öva sitt språk och prata med varandra under den stunden som de är tillsammans. Pedagogerna upplever att man räcker till och kan hjälpa, stötta och uppmuntra alla barn i sina grupper. Barnens nyfikenhet och intressen blir synliga på ett naturligt sätt.
Den pedagog som har ansvaret för gruppen är väl insatt i barnens utvecklingsplaner. I de yngsta grupperna kan det vara cirka fyra till sex barn och en pedagog, och i de äldsta grupperna cirka sex till åtta barn och en pedagog.
Pedagogen väljer om gruppen ska vara inne, ute eller gå på promenad. Det är stor variation av aktiviteter som sker i grupperna t.ex. några konstruerar, skapar, utforskar eller arbetar med olika material. Vi pedagoger tar fram olika material för att väcka barnets intresse men det är barnen själva som väljer vad de vill göra. Genom att arbeta på detta vis utvecklar barnet sin fantasi, kreativitet, ansvarskänsla och förståelse för vad det gör. Vi pedagoger är antingen delaktiga i barnets aktivitet eller i närheten som trygghet.
Det ska alltid finnas utrymme för oss pedagoger att bekräfta, berömma och stärka barnet. Barnen ska inte bara växa och bli större rent kroppsligt utan minst lika viktigt är att de växer inombords. En god självkänsla och en positiv jaguppfattning ska alla få möjlighet att utveckla. Barn med tro på sig själva utvecklas till demokratiska lekkamrater som vågar säga ifrån när något känns fel.
Det är viktigt att barnet blir sett och får ta ansvar över sig själv och andra. Genom att få ansvar, känner barnet sig bekräftad och respekterad för personen den är. Barnen ska känna att det värmer inom dem när de klarar något det aldrig klarat förr. För att förstärka den inre glädjen, finns där en pedagog som bekräftar barnets upplevelse genom ord, ett leende och en uppmuntrande blick.