Meny

Materialet

Vi har det mesta av materialet på avdelningen i olika lek- och -aktivitetslådor. Materialet i lådorna är sammansatt av pedagogerna på avdelningen utifrån olika sammanhang. Vissa lådor har kommit till efter eller i samband med ett projekt som vi arbetat med. Vissa lådor har kommit till utifrån etiska och moraliska dilemman som uppstått i barngruppen. Vissa lådor är fyllda med det som just nu är aktuellt hos barnen som intresseområde hämtat från litteratur eller media. Några lådor har kommit till för att lyfta fram, väcka nyfikenhet, utveckla intresse för nya saker. Lådorna är ständigt förändliga.

Materialet är sorterat i lådor, vita, genomskinliga eller röda lådor. Det står lådans namn på utsidan och på de yngre avdelningarna är det alltid en bild på innehållet, så barnen tydligt kan se vad lådan innehåller. Barnen vet vad lådorna innehåller och söker upp den lådan som har det som behövs i leken. Med hjälp av lådorna kan barnen lätt veta var allt finns, de dukar upp det materialet som de vill leka med. Barnen lär sig mycket tidigt ta ansvar över att vårda och hålla reda på sakerna som är deras. Det hjälper dem att tydligt börja och sluta en lek eller aktivitet genom att ta undan och plocka fram nytt material.

Material som tillkommer under våra projekt blir leklådor som barnen kan arbeta vidare med under och efter alla projektet. Vi skapar förutsättningar för barnen att mötas i leken, där alla barn har fått lika grund och kunskap kring ett ämne. Barnen arbetar vidare med projekten i leken och detta ger andra lekar ny näring.
På samlingen presenteras lek och aktivitetslådorna genom en saga, en sång, en lek, en berättelse eller en teater. På detta sätt kan pedagogerna lyfta upp allt från livsfrågor eller etiska dilemman som kommit upp i barngruppen, språkkunskap i form av olika prepositioner, matematiskt innehåll så som sortera och klassificera i antal och form, delar ur allemansrätten till kroppens välbefinnande utifrån vilken kost vi stoppar i oss.
Pedagogen iakttar och observerar barnet i sin aktivitet och på det sättet synlig görs vad barnet behöver stärkas, hjälpas och utmanas i sin utveckling. Pedagogen kan kliva in direkt i aktiviteten eller spara och plocka fram det senare. Dessa observationer är det som ligger till grund för att veta vad vi behöver ”fylla på” hos varje individ. Allt detta lyfter vi fram på våra avdelningsmöten som sker varje vecka.