Meny

Miljön

Alla avdelningar är inredda med olika aktivitetsområden där barnen inspireras till aktivitet ensam, bredvid eller tillsammans med andra. Det ska finnas utrymme för lek och aktivitet där barnen ska kunna röra sig runt, stå, sitta på golv eller sitta på stolar vid bord. Miljön är föränderlig, d.v.s. att lekområdena ska tillgodose barnens olika behov på just den här avdelningen.

Områdena delas in genom olika långa och olika höga hyllor. Hyllorna har lika utseende men har olika form. Hyllorna pryds med olika lek och aktivitetslådor. Hyllorna är i barnens höjd och står fritt på golvet så att miljön ständigt kan vara föränderlig. Materialet är lättåtkomligt för barnen så att de lätt inspireras av materialet som finns i och på hyllorna. Vi har mjuka mattor i olika färger och storlekar som ligger på golvet i de olika lekområdena. Vi har mjuka kuddar som barnen använder vid lugnare stunder t.ex. uppvakningen efter vilan.

Det finns alltid ett hemvråsområde på de yngre avdelningarna. Hemvrån är ett område på avdelningen där möbler och inventarier ska likna ”möbler” från hemmet. Hemvrån är alltid färdigställd på de yngre avdelningarna. På de äldre avdelningarna är den iordningställt under vissa perioder av året. I hemvrån finns möbler så som t.ex. en spis, en soffa eller köksbord, strykbräda, docksäng, blommor mm.

På de äldre avdelningarna har barnen egna personliga lådor där de får spara sina kreationer som de skapar under dagarna.

Vi har på de yngre avdelningar ett område där vi har t.ex. pussel, spel, färgpennor, saxar, papper, tidningar, pluppar mm. På de äldre avdelningarna har vi detta på två olika stationsområden. De äldre avdelningarna har även en ”pysselstation” där vi har olika skapande material framme hela tiden. Materialet byts ut och varieras utifrån barnens intressen. Vi presenterar det nya materialet för barnen på samlingen så att de tydligt vet vad som finns framme. Barnen får önska själva vad för material som ska finnas framme.

Ett område kan ena dagen vara ett sjörövarskepp och andra dagen bli en affär, restaurang, sjukhus/veterinärmottagning, buss eller frisörsalong. Barnen kan på det här sättet möblera och iordningställa miljön så som de vill och känner för. Barnen tar hjälp av filtar, stolar, hyllorna, jätteklossar och bord för att bygga upp miljön så att den blir som de behöver för att passa för just deras lek. Barnen ritar teckningar och sätter upp på väggen. Med de yngre barnen kliver vi pedagoger in och hjälper till att förse de med medel så att de känner att de har tillräcklig rekvisita i sin aktivitet.

Områdena gör det tydligt för barnen vilka områden som passar till vilken aktivitet. Med hjälp av att ha en genomtänkt miljö så kan vi sprida ut barnens aktiviteter på avdelningen och på det sättet sänker vi ljudnivån i rummen. Genom att barnen är utspridda på olika delar i lokalen samt varvar att vara inne och ute så förhindrar vi onödig smittspridning. Lokalerna kan hela tiden ventileras och vädras ur så att luften byts ut hela tiden. Vi tänker även på att våra möbler ska vara lätt att göra rent så att vi på det sättet kan förhindra onödig smittspridning.

Eftersom våra förskolor ligger mitt inne i centrala Stockholm är det mycket rörelse och ljud runt om barnen hela tiden. Vi arbetar medvetet för att barnen som går hos oss ska få pauser under dagen från allt detta.